Blogs cinebel.be
cinebel.be | Créer un Blog | Avertir le modérateur

01-11-17

Amiens' Nederlands Arabisch woordenboek

index (31).png


 

Amiens' Nederlands Arabisch woordenboek

Auteur: Sharif Amien

Uitgever: Arabisch-Nederlandse uitgeverij

Nederlandstalig 718 pagina's 9789070971212 

 

Arabisch is een Semitische taal die door ongeveer 280 miljoen mensen in verschillende landen wordt gesproken. Het is de taal van de Koran, het Heilige Boek van de islam, en het wordt daarom gezien als de moedertaal van de islamitische wereld.

Het Arabische alfabet heeft 28 letters. Arabisch wordt van rechts naar links geschreven. De volgorde van cijfers in getallen is dezelfde als in (bijvoorbeeld) het Nederlands. In de wereldgeschiedenis zijn er veel mathematische, filosofische en astrologische werken in het Arabisch geschreven.De politieke, culturele en religieuze betekenis van de taal werd in 1973 officieel erkend door de Verenigde Naties. Het Arabisch werd toen de zesde taal van de VN naast het Mandarijn, Engels, Russisch, Frans en Spaans.Het Arabisch is de officiële taal in Noord-Afrika (Marokko, Mauritanië, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte en Soedan), in het Midden-Oosten (Jordanië, Libanon, Palestina en Syrië), in de Golf (Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Qatar, Oman, Jemen, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten) en in Somalië, Djibouti en de Comoren. Al deze landen zijn tevens lid van de Arabische Liga. Verder is het Arabisch ook een officiële taal in Tsjaad (geen lid van de Arabische Liga), Israël (naast het Hebreeuws) en Eritrea (naast Engels en Tigrigna). In een aantal landen, waaronder Iran, wordt Arabisch onderwezen in openbare scholen. Daarnaast is het Arabisch in zeer veel landen een minderheidstaal.

Het Arabisch zoals dat tegenwoordig wordt gebruikt in de media en in al het geschreven materiaal (zoals documenten en boeken, inclusief schoolboeken en leesboeken voor jonge kinderen) wordt in het westen wel Modern Standaardarabisch genoemd.

In de dagelijkse conversatie worden in de Arabische landen en regio's in het Midden-Oosten en Noord-Afrika verschillende Arabische variëteiten en dialecten gesproken. Deze verschillen onderling waardoor Arabisch sprekende inwoners uit verschillende regio's elkaar soms niet kunnen verstaan. Zo zou een Syriër van het Marokkaanse dialect slechts 10% kunnen verstaan. Er wordt echter niet in de variëteiten en dialecten geschreven. Het Egyptisch-Arabisch neemt een bijzondere positie in onder de variëteiten en dialecten, doordat de Egyptische filmindustrie het over de hele Arabische wereld heeft verspreid.Het is de meest begrepen variëteit van het Arabisch door de wijdverspreide distributie van Egyptische films en televisieshows in de Arabischsprekende wereld.

Lezen en schrijven in het Arabisch is voor iemand met een niet-Arabische achtergrond mogelijk lastig, vanwege het sterk afwijkende schrift. Ook de Arabische grammatica wijkt op veel punten af van die van de meeste westerse talen. Niet alleen is de grammatica op sommige vlakken uitgebreider, ook kent het Arabisch allerlei constructies en volgordes die kenmerkend zijn voor een Semitische taal.

Zodra men het alfabet enigszins beheerst, is met name het schrijven, maar ook het lezen redelijk snel aan te leren. Wel is het zo dat het Arabische alfabet veel fonetischer wordt gebruikt voor de Arabische taal dan het Latijnse alfabet voor de meeste Europese talen. Zo bestaan er geen twee grafemen voor dezelfde klank, zoals in het Nederlands bij climax en kalender, of twee klanken voor hetzelfde grafeem, zoals bij machine en chemie.

Het blijft echter een moeilijkheid, in sommige gevallen ook voor Arabieren zelf, dat men in de meeste teksten de korte klinkers niet weergeeft. Dit maakt de teksten soms moeilijker leesbaar en in bepaalde gevallen vatbaar voor interpretatie.

Een aantal Arabische klanken is voor het niet-geoefende Nederlandse of Vlaamse oor in het begin moeilijk te onderscheiden. Voorbeeld: de "gewone" ت (ta) versus de "emfatische" ط (tah).Het aanleren van een goede uitspraak is niet triviaal, voornamelijk doordat het Arabisch klanken kent die niet in het Nederlands voorkomen, zoals de stemhebbende faryngale fricatief ع (ain).Enkele leenwoorden uit het Arabisch zijn zeer algemeen geworden. Het op internationaal niveau sterkst doorgedrongen Arabische woord is waarschijnlijk qahwa ("koffie").Nederlandse woorden die met al beginnen hebben in veel gevallen een Arabische oorsprong, bijvoorbeeld algebra, alcohol, alkaan, alkoof en almanak. Hetzelfde geldt voor veel Spaanse woorden die beginnen met al. Dit is logisch omdat al het Arabische lidwoord is. Een minder duidelijk voorbeeld is de 'luit', afgeleid van al-ud, een Arabisch tokkelinstrument. De a is hier dus weggevallen.Wetenschappelijke termen en vooral de namen van veel sterren (bijvoorbeeld Deneb, Aldebaran) zijn uit het Arabisch afkomstig.Ook de volgende woorden zijn uit het Arabisch overgenomen. Veel namen van voedingsmiddelen en andere producten hebben een Arabische oorsprong maar een aantal daarvan kwamen oorspronkelijk in het Arabisch terecht uit weer andere talen, zoals het Sanskriet (cijfer), het Grieks (chemie), het Latijn (abrikoos), het Farsi (schaak) of verschillende Afrikaanse talen (giraffe).

Amiens' Nederlands Arabisch woordenboek wordt aangekondigd als het meest uitgebreide woordenboek dat tot nu toe in Nederland en Belgie is verschenen. Alhoewel ook uitgeverij Bulaaq wel degelijke werk uitgegeven heeft heeft de Arabisch-Nederlandse uitgeverij toch wel een groter bereik.

Dit Nederlands - Arabische deel bevat 50.000 woorden met foto's en het standaard Arabisch is gevocaliseerd en speciaal ontwikkeld voor gebruik in het onderwijs en voor dagelijks gebruik, deze woordenboeken bevatten enorm veel moderne woorden. Er is spijtig genoeg wel geen fonetisch schrift aanwezig.

Uitdrukkingen, kennis en wetenschap, U treft woorden aan welke betrekking hebben op : taalkunde, economie, sport, plant, rechtswetenschappen, politicologie, sociaal-maatschappelijke woorden, wiskunde, filosofie, biologie, geschiedenis, rechtsregels v.d Islam en Christendom, natuurkunde, vogelkunde, geneeskunde etc. De nieuwe spelling is niet consequent doorgevoerd, zoals blijkt maar toch blijft het wel het meest handzame boek, vanwege het formaat en de toegepaste formule en daardoor is het ook geschikt voor zowel Arabischtaligen als voor Nederlandstaligen.

André Oyen

00:00 Gepost in BOEKEN | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.