Blogs cinebel.be
cinebel.be | Créer un Blog | Avertir le modérateur

03-10-17

Interactieve vaardigheden in de zorg,

9200000032889609.jpg


 

Interactieve vaardigheden in de zorg, 3e editie met MyLab NL toegangscode

Otto Brunklaus Nederlands

Uitgever: Pearson Benelux B.V.
Nederlandstalig 356 pagina's 9789043032384 

Als patiënten wordt gevraagd waaraan ze het meest hebben gehad, blijken

ze zich vooral geholpen en gesteund te voelen door verpleegkundigen die in de zorg op een gewone manier zichzelf blijven.

Wie je bent als mens blijkt dus van grote betekenis voor de kwaliteit van zorg die jebiedt. Dat is voor iedere beroepsbeoefenaar die met mensen werkt een belangrijk gegeven. De meeste mensen die voor zo’n beroep kiezen, beschikken wel over het talent om het gewone contact met mensen binnen hun werk op deze manier bijzonder te laten zijn. De zorgende beroepen ontwikkelen zich echter in een richting

waarin het handelen in de rol van professional steeds meer gewicht begint te krijgen.

Het verpleegkundig handelen wordt vaker onderzocht op het beoogde eff ect en de nadruk op effi ciëntie en doelmatigheid wordt allengs groter.

Het belang van communicatie als aandachtsgebied in de verpleegkunde en in het verpleegkundig onderwijs behoeft geen verder pleidooi! Deze derde editie van dit studieboek bestaat uit twee delen: 'Communicatie in het perspectief van herstel' en 'In gesprek met het gezin'. Via een code in het boek kan ook toegang verkregen worden tot de digitale leeromgeving. Ieder deel wordt afgesloten met een terugblik en het creëren van reflectiemomenten voor de studerende, plus een literatuuropgave. Er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van oefensituaties en casuïstiek. Het gebruik van verschillende kleuren blauwe inkt maakt het prettig leesbaar. Het boek besluit met een index. Bestemd voor de opleiding tot verpleegkundige niveau 5, maar zeker ook bruikbaar voor het mbo en voor verdieping en bijscholing over dit onderwerp. De auteur is docent aan de Avans Hogeschool voor verpleegkundige opleidingen en heeft, in overleg met de uitgever, zijn tekst ook voorgelegd aan collega-docenten van andere hogescholen voor een vakinhoudelijke beoordeling. Met Interactieve vaardigheden in de zorg leert de verpleegkundige in opleiding haar belangstelling voor de patiënt op een professionele wijze vorm te geven. Aan de hand van een stapsgewijze methodiek wordt de student vertrouwd gemaakt met:

* luisterend helpen

* motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering

* het omgaan met de belangen van zorgvragers

* richtinggeven aan gesprekken met de sociale omgeving van zorgvragersVan Brunklaus zijn eerder publicaties verschenen over communicatieve vaardigheden binnen de verpleegkunde.

André Oyen

00:00 Gepost in BOEKEN | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.