Blogs cinebel.be
cinebel.be | Créer un Blog | Avertir le modérateur

29-01-16

Gedichten Andrew Marvell

index (6).png


Gedichten
Andrew Marvell
Wilde Tomaat, 2015, 165 p.
" Laat ons dan, roofvogels gelijk,/ De liefdesprooi der Tijd zo rijk / Eerder verslinden zonder maat,/ Dan kwijnen in Zijn trage vaat ./ uit Aan zijn kuise geliefde/To His Coy Mistress "

Andrew Marvell (Winestead (Yorkshire), 31 maart 1621 - Londen, 16 augustus 1678) was een Engels dichter. Hij wordt gerekend tot de metaphysical poets (metafysische dichters), een groep waartoe ook John Donne, George Herbert, Henry Vaughan en Abraham Cowley behoorden. Als zoon van een geestelijke, bezocht hij het gymnasium in Hull en studeerde in Cambridge. Na de dood van zijn vader in 1640 bracht hij vier jaar door op het vasteland van Europa, waarbij hij ook Holland bezocht. In die periode begon hij poëzie te schrijven. In 1651 werd hij huisleraar voor de dochter van Lord Fairfax. Hij verbleef daar twee jaar en produceerde er zijn beste werk, waaronder Upon Appleton House, The Garden en het befaamde liefdesgedicht To His Coy Mistress. Vervolgens werd hij huisleraar in Eton, voor een beschermeling van Oliver Cromwell. In 1657 werd hij tweede Latijns secretaris van Oliver Cromwells Commonwealth en raakte bevriend met John Milton. Hij toonde respect voor Cromwell in werken als Horatian ode upon Cromwell's return from Ireland en Death of the Lord Protector. In 1659 werd hij parlementslid voor Hull en dat bleef hij voor de rest van zijn leven. Ondanks zijn republikeinse sympathieën wist Marvell tijdens de periode van de Restauratie, na het herstel van het koningschap onder Karel II, zijn positie te behouden. Hij wist zijn vriend Milton te beschermen tegen een veroordeling naar aanleiding van diens kritiek op de monarchie. Tijdens zijn periode als parlementslid schreef hij vele brieven aan zijn kiezers, satirisch prozawerk (Last instructions to a painter about the Dutch wars, 1667) en politieke pamfletten tegen de ministers en de koning. Tevens ondernam hij diplomatieke missies naar Rusland en Holland. In het satirische werk The character of Holland uit 1653 vergeleek hij de corruptie in Engeland met die in Holland. Met Holland had hij in het werk overigens ook weinig consideratie. Zijn bewondering voor Oliver Cromwell blijkt uit An Horatian Ode upon Cromwell's Return from Ireland (1650). The First Anniversary (1655) en On the Death of O.C. (1659) schreef hij eveneens ter ere van Cromwell. Ander bekend werk is ondermeer 1672 - The rehearsal transpos’d, 1677 - Account of growth of popery and arbitrary government in England Marvells reputatie als dichter berust nu vooral op een klein aantal lyrische gedichten zoals het erotisch getinte To His Coy Mistress (Aan zijn minnares), dat als een klassieker van de metafysische poëzie geldt. Heden ten dage staat het werk van Andrew Marvell (1621-1678) misschien wel meer in de belangstelling dan dat van zijn grote voorgangers Donne en Herbert. Marvells tijdgenoten kenden zijn werk nauwelijks; de eerste uitgave ervan verscheen pas drie jaar na zijn dood. Vertaler Cornelis W. Schoneveld schrijft in zijn inleiding over Marvells intrigerende leven en werk, en hij poneert, na eigen onderzoek, de stelling dat de dichter tijdens zijn verblijf in Nederland van 1662 tot 1663 niet als spion werkte zoals men steeds aanneemt, maar Engels onderwees aan de 12-jarige prins Willem III, neefje van koning Karel II, en later stadhouder van de Republiek en koning van Engeland. Behalve beroemde gedichten als The Garden en To His Coy Mistress zijn ook de meeste andere lyrische en verhalende gedichten opgenomen, evenals Marvells eerste politieke satire The Character of Holland (1653). Aan alle vertalingen gaat een korte toelichting vooraf, met daarnaast een fraaie passende afbeelding. De vertalingen houden zich nauwkeurig aan de gevarieerde versvormen die Marvell met zoveel zorg toepaste. Gedichten van Andrew Marvell is een ongemeen boeiend werk over een toch historisch personage dat me toch te weinig bekend was, en over wiens leven en werk mijn kennis behoorlijk heb kunnen bijschaven.
André Oyen

00:00 Gepost in BOEKEN, Poëzie | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.